TV& VIDEO

Chào ngày mới - 12/6/2018

  • Chào ngày mới - 12/6/2018 với nội dung: Người dân Bình Thuận bức xúc trước hành vi gây rối; Chương trình hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên...