TV& VIDEO

Chào ngày mới - 12/7/2019

  • Chào ngày mới ngày 12/7/2019 với nội dung chính: Bàn giao 32 ngư dân Trung Quốc gặp nạn; Mỹ bắt giữ tàu chở 20 tấn Cocain;...