TV& VIDEO

Chào ngày mới- 12/3/2016

  • Chào ngày mới ngày 12/3/2016 với những tin chính đáng chú ý sau: Tìm hiểu về cách gắn kết lao động với doanh nghiệp; Hệ lụy từ dự án bỏ hoang tại Hà Tĩnh; Việt Nam có 4 đề cử điểm đến hấp dẫn nhất thế giới...