TV& VIDEO

Chào ngày mới - 12/8/2016

  • Chào ngày mới ngày 12/8/2016 với nội dung đáng chú ý: Nhiều vấn đề nổi cộm tại kỳ họp HĐND thành phố Đà Nẵng; Sắc màu làng Chiếu vào mùa; Người chơi Pokemon Go gây nhiễu loạn thông tin bản đồ.