TV& VIDEO

Chào ngày mới - 13/3/2016

  • Chào ngày mới ngày 13/3/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Hà Tĩnh khắc phục sự cố sà lan đâm gãy cầu; Nỗi đau từ "hung thần" xe tải; Dự án tìm kiếm sự sống trên Sao Hỏa...