TV& VIDEO

Chào ngày mới - 13/5/2016

  • Chào ngày mới ngày 13/5/2016 với những nội dung chính: Không thay đổi phương thức xét tuyển; Xăng Ron92 vẫn được bán tại 8 tỉnh, thành; Trách nhiệm của cử tri trước ngày bầu cử hội đồng nhân dân các cấp;...