TV& VIDEO

Chào ngày mới - 14/01/2016

  • Chào ngày mới ngày 14/01/2016 với những nội dung chính: Các địa phương sẽ chủ động ứng phó với khô hạn; Lâm đồng cung cấp hơn 300 nghìn tấn rau dịp tết; Đà Nẵng siết chặt kiểm tra lưu hành thực phẩm...