TV& VIDEO

Chào ngày mới - 14/3/2016

  • Chào ngày mới ngày 14/3/2016 với nội dung đáng chú ý: Nguy cơ tai nạn giao thông đường sắt tại những con đường ngang; Hạn hán ngày càng nghiêm trọng tại Gia lai; Kết luận cuối về vụ tai nạn máy bay Đức.