TV& VIDEO

Chào ngày mới - 14/4/2016

  • Chào ngày mới ngày 13/4/2016 với những nội dung chính sau:Vụ ngạt khí trong hầm vàng, nạn nhân thứ 5 đã xuất viện; Đà Nẵng sẽ thành lập lại Ban chỉ đạo VSATTP; Tình trạng xâm hại tình dục trẻ em qua mạng...