TV& VIDEO

Chào ngày mới - 14/6/2016

  • Chào ngày mới ngày 14/6/2016 với những nội dung chính sau: Nguồn máu an toàn cho bệnh nhân trong trường hợp khẩn cấp; Nắng nóng, du lịch biển gia tăng du khách...