TV& VIDEO

Chào ngày mới - 14/7/2016

  • Chào ngày mới ngày 14/7 với những nội dung đáng chú ý:5 ngư dân bị đâm chìm tàu đã về đất liền; Quảng Trị chống hạn vụ lúa đông xuân; lễ hội trình diễn và diễu hành thuyền buồm Quảng Bình 2016...