TV& VIDEO

Chào ngày mới - 14/8/2016

  • Chương trình Chào ngày mới ngày 14/8/2016 với những nội dung chính sau: Trụ sở các sở, ngành của Đà Nẵng giờ ra sao?; San sẻ để trẻ em vùng biển đến trường; Độc đáo với ngôi nhà gốm với kiến trúc hòa mình vào thiên nhiên...