TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chào ngày mới - 14/9/2016

  • Chào ngày mới ngày 14/9 với nội dung đáng chú ý: Quảng Nam: Vỡ hầm dẫn dòng thủy điện sông Bung 2; Nước đã rút tại khu vực người dân bị cô lập do mưa lũ tại Gia Lai...