TV& VIDEO

Chào ngày mới - 15/6/2019

  • Chào ngày mới ngày 15/6/2019 với nội dung chính: Khai mạc chương trình Đà Nẵng điểm hẹn mùa hè; Ô nhiễm môi trường từ lò mổ gia súc;...