TV& VIDEO

Chào ngày mới - 15/4/2016

  • Chào ngày mới ngày 15/4/2016 với những nội dung chính: Hạ thủy tàu tên lửa tấn công nhanh; Việt Nam yêu cầu Trung Quốc đưa chiến đấu cơ ra khỏi Hoàng Sa; Chậm đền bù nhà dân hư hỏng do thi công quốc lộ 1;...