TV& VIDEO

Chào ngày mới - 15/6/2016

  • Chào ngày mới ngày 15/6 với những nội dung đáng chú ý: Tìm kiếm máy bay gặp nạn trong khi bay huấn luyện; Tàu du lịch hoạt động trở lại trên sông Hàn Đà Nẵng; Công ty vàng Bồng Miêu khai thác khoáng sản trái phép.