TV& VIDEO

Chào ngày mới - 16/5/2019

  • Chào ngày mới ngày 16/5 với nội dung đáng chú ý: Đoàn công tác số 12 thăm Trường Sa và nhà giàn DK1-9; Hội thi hợp xướng quốc tế Hội An lần thứ 6;...