TV& VIDEO

Chào ngày mới - 16/6/2019

  • Chào ngày mới - 16/6/2019 với những nội dung đáng chú ý: Cán bộ biên phòng bắn đồng đội rồi tự sát; Lật thuyền trên vịnh Vân Phong, Khánh Hòa...