TV& VIDEO

Chào ngày mới - 16/5/2016

  • Chào ngày mới ngày 16/5/2016 với những nội dung chính: Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại Sông Ba; Tăng cường xử lý vi phạm giao thông về đêm; Biến bất lợi khô hạn thành lợi thế;...