TV& VIDEO

Chào ngày mới - 16/8/2016

  • Chào ngày mới ngày 16/8/2016 với nội dung đáng chú ý: Tình hình mưa lũ tại các tỉnh phía Bắc; CSGT Đà Nẵng bắt đầu chốt chặn các điểm dịch vụ ăn uống; Khai mạc giao lưu văn hóa Việt - Nhật tại Hội An.