TV& VIDEO

Chào ngày mới - 17/01/2016

  • Chào ngày mới ngày 17/01 với các nội dung đáng chú ý: Bằng chứng chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; Nam Trung Bộ có nguy cơ mất trắng vùng mai Tết; Xác định danh tính 4 kẻ khủng bố tại Jakarta, Indonesia.