TV& VIDEO

Chào ngày mới - 17/8/2016

  • Chào ngày mới ngày 17/8/2016 với những nội dung đáng quan tâm: Lễ vu lan 2016; Quản lý cây xanh di tích bằng số hóa; Tàu Trung Quốc vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản.