TV& VIDEO

Chào ngày mới - 18/01/2016

  • Chào ngày mới ngày 18/01/2016 với những nội dung chính sau: Đà Nẵng hỗ trợ người đạp xích lô dịp Tết; Khai mạc Hội chợ Xuân Phú Yên 2016; Khánh Hòa xây dựng nhãn hiệu hoa tập thể...