TV& VIDEO

Chào ngày mới- 18/02/2016

  • Chào ngày mới ngày 18/02 với những nội dung chính: Tiếp tục tìm kiếm 3 thuyền viên bị mất tích trên biển; Hiệu quả các công trình thủy lợi chống xâm nhập mặn; Mỹ ban hành khuyến cáo mới về Zika;