TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chào ngày mới - 18/3/2016

  • Chào ngày mới ngày 18/3/2016 với nội dung đáng chú ý: Bộ y tế yêu cầu Quảng Trị tăng cường kiểm dịch khu vực biên giới; Quảng Nam: Dự Án du lịch xâm hại hồ, gây thiếu nước tưới; Nasa thử nghiệm thành công động cơ tên lửa đẩy siêu mạnh.