TV& VIDEO

Chào ngày mới - 18/5/2016

  • Chào ngày mới ngày 18/5/2016 với những nội dung chính: Nhìn lại thảm họa Chanchu cách đây 10 năm; Quỹ tấm lòng Việt đến với Bình Minh ngày ấy; Mưu sinh với nghề xe ôm ở các khu đào đãi vàng;...