TV& VIDEO

Chào ngày mới - 18/7/2016

  • Chào ngày mới ngày 18/7 với những nội dung đáng chú ý: Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trả lời về vụ rác thải của Formosa; Phát hiện thêm 30 phách gỗ Pơ Mu tại Quảng Nam; Văn hóa dân gian với chủ quyền biển đảo.