TV& VIDEO

Chào ngày mới - 18/8/2016

  • Chào ngày mới ngày 18/8 với nội dung đáng chú ý: Công ty vàng Phước Sơn hoạt động trở lại; Ngư dân Phú Yên bán tàu cá; Cử nhân, thạc sĩ tiếp tục nằm trong top thất nghiệp cao nhất.