TV& VIDEO

Chào ngày mới - 18/9/2016

  • Chào ngày mới ngày 18/9/2016 với nội dung đáng chú ý: Cảnh báo nguy cơ lũ bất ngờ tại Tây Nguyên; Đà Nẵng: Nhiều hồ đập xuống cấp nghiêm trọng.