TV& VIDEO

Chào ngày mới - 19/02/2016

  • Chào ngày mới ngày 19/02/2016 gồm một số tin chính sau: Gia Lai chuyển đổi cây trồng chống hạn; Nghị định 67 mở ra cơ hội và nhiều kì vọng cho các chuyến vươn khơi; Người dân vùng Đông Trường Sơn thoát nghèo từ cây mía...