TV& VIDEO

Chào ngày mới - 20/6/2019

  • Chào ngày mới ngày 20/6 với nội dung đáng chú ý: Độ mặn sông Cầu đỏ tăng, Đà Nẵng nguy cơ thiếu nước; Mưa lớn gây ngập đường Hồ Chí Minh qua Kon Tum;...