TV& VIDEO

Chào ngày mới - 20/7/2019

  • Chào ngày mới ngày 20/7 với nội dung đáng chú ý: Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm trên vùng biển Việt Nam; Cháy rừng trong đêm tại Đà Nẵng;...