TV& VIDEO

Chào ngày mới - 20/01/2016

  • Chào ngày mới ngày 20/01/2016 với những nội dung chính sau: Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút khỏi giàn khoan Hải Dương 981; Đảo Lý Sơn sẽ có điện trước Tết nguyên đán; Mỹ thả hơn 100 con rùa về biển...