TV& VIDEO

Chào ngày mới - 20/4/2016

  • Chào ngày mới ngày 20/4 với những nội dung đáng chú ý: Cá biển chết hàng loạt tại Quảng Trị; Phát hiện cơ sở chế biến mỡ bẩn ở Đà Nẵng; Khai thác cát trái phép trên dòng sông lịch sử...