TV& VIDEO

Chào ngày mới - 21/01/2016

  • Chào ngày mới ngày 21/01/2016 với những nội dung chính: Hôm nay khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Đồng bào vùng cao hướng về Đại hội đảng; Hà Tĩnh bắt giữ lượng lớn hàng giả và hàng nhập lậu;...