TV& VIDEO

Chào ngày mới - 21/6/2016

  • Chào ngày mới ngày 21/6 với những nội dung đáng chú ý: Kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; Đà Nẵng hỗ trợ con nạn nhân trong vụ chìm tàu; Báo động thi công đường cao tốc kém chất lượng..