TV& VIDEO

Chào ngày mới - 22/7/2019

  • Chào ngày mới ngày 22/7/2019 với nội dung: Đà Lạt xử lý ùn tắc giao thông mùa du lịch hè; Mỹ phản đối Trung Quốc cản trở khai thác dầu khí ở biển đông...