TV& VIDEO

Chào ngày mới - 22/7/2016

  • Chào ngày mới ngày 22/7 với những nội dung đáng chú ý: Nắng nóng ảnh hưởng sinh hoạt của người dân; Nghịch lý cà phê bẩn; Đà Nẵng lần đầu tổ chức đại tiệc "Sắc màu nhiệt đới"; Loài cá có khả năng nhận biết khuôn mặt người.