TV& VIDEO

Chào ngày mới - 22/9/2016

  • Chào ngày mới ngày 22/9 với nội dung đáng chú ý: Người dân vùng sạt lở ven biển đối phó với mùa mưa; Học sinh sáng chế giá sách tự nâng khi ngập lụt; Quảng Ngãi rừng vẫn tiếp tục bị xâm hại.