TV& VIDEO

Chào ngày mới - 23/01/2016

  • Chào ngày mới ngày 23/01/2016 có những nội dung chính: Vận hàng hầm Phước Tượng - Phú Gia, xóa điểm đen tai nạn giao thông; 3 ngư dân Việt Nam bị Indonesia bắt giữ đã về nước; Hiệu quả từ mô hình bệnh viện hạt nhân...