TV& VIDEO

Chào ngày mới - 23/02/2016

  • Chào ngày mới ngày 23/02/2016 với những nội dung đáng chú ý: Cấp bách chống hạn tại Nam Trung bộ và Tây Nguyên; Giá dầu giảm tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi; Ấn Độ xây 50 triệu căn nhà cho người nghèo...