TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chào ngày mới - 23/3/2016

  • Chào ngày mới ngày 23/3/2016 với những nội dung chính: Các tỉnh Miền trung, Tây Nguyên nỗ lực chống hạn; Ngày khí tượng thế giới 23-3 đối mặt với tương lai; Gia Lai cháy kho chứa hàng gây thiệt hại lớn;...