TV& VIDEO

Chào ngày mới - 23/8/2016

  • Chào ngày mới ngày 23/8/2016 với nội dung đáng chú ý: Đề phòng dịch bệnh phát sinh sau bão số 3; Dự định tương lai của quán quân Olympic; Già làng vận động bảo tồn nhạc cụ mã la.