TV& VIDEO

Chào ngày mới - 24/02/2016

  • Chào ngày mới ngày 24/02/2016 với những nội dung đáng chú ý: Thanh niên miền Trung - tây Nguyên lên đường nhập ngũ; Công bố báo cáo Việt Nam 2035; Khó khăn trong bảo tồn cổ vật ngàn năm tuổi...