TV& VIDEO

Chào ngày mới - 24/08/2016

  • Chào ngày mới ngày 24/08 với nội dung đáng chú ý: Kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Tam Kỳ; Bộ Tài nguyên và môi trường họp bàn các vấn đề nóng; Kinh tế Hàn Quốc thiệt hại nặng nề do nắng nóng.