TV& VIDEO

Chào ngày mới - 24/4/2016

  • Chào ngày mới ngày 24/4/2016 có những nội dung chính: Kết luận vụ cơm trắng chuyển sang màu đỏ; Sẽ sớm công bố nguyên nhân cá chết ven biển; Khó quản lý kinh doanh đa cấp...