TV& VIDEO

Chào ngày mới - 25/01/2016

  • Chào ngày mới ngày 25/01 với nội dung đáng chú ý: Ngày làm việc thứ 5 của Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII; Quảng Nam hoàn trả hơn 100 nghìn cây sâm cho doanh nghiệp; Giải Oscar đưa ra những cải tổ lịch sử; Nga tăng cường kiểm soát người di cư...