TV& VIDEO

Chào ngày mới - 25/4/2016

  • Chào ngày mới ngày 25/4/2016 với nội dung đáng chú ý: Kết quả lễ trao giải âm nhạc cống hiến; Nha Trang chậm xây dựng bãi đỗ xe công cộng; Vắng bóng mặt hàng lưu niệm chính gốc Huế.