TV& VIDEO

Chào ngày mới - 25/8/2016

  • Chào ngày mới ngày 25/8 với nội dung đáng chú ý: Thanh Chiêm - Nơi khai sinh chữ quốc ngữ; Nét đẹp của hoa giấy Thanh Tiên; Hàng loạt cơ quan báo chí Mỹ bị tin tặc tấn công;