TV& VIDEO

Chào ngày mới - 26/6/2019

  • Chào ngày mới ngày 26/6 với nội dung đáng chú ý: 2 tàu cá Bình Định gặp nạn trên biển cần hỗ trợ; Việt Nam và EU sắp ký kết Hiệp định Thương mại tự do;...